Trappetårn

Står du og mangler let tilgængelige arbejdsgange til dit projekt?

Spar arbejdstimer med et trappetårn

Et trappetårn opstilles, så der er let adgang til arbejdsstedet.

Trappetårne har til hensigt at spare håndværkerne for at kravle rundt og bruge unødige kræfter.

Sådan byggelederen sparer arbejdstimer på projektet og sikrer gode arbejdsforhold.

Alle større projekter har i dag gerne tilknyttet et udvendigt trappetårn, som anvendes ved tagarbejde eller etageadskillelser.

Trappetårne har til hensigt at spare håndværkerne for at kravle rundt og bruge unødige kræfter, sådan byggelederen sparer arbejdstimer på projektet og sikrer gode arbejdsforhold.

Trappetårn som arbejdsplatform og adgangsvej

Trappetårne er bygget i almindelig anvendte stilladssystemer og kan derfor justeres til projektets behov.

Det er f.eks. muligt at montere reposer, som er velegnet til høj belastning og med en bredde, der gør det let for de arbejdende at passere hinanden på trappen.

Trappetårne kan være kompakte, smalle, brede og teknikken kan også benyttes til publikum ved bl.a. koncerter.

Trappetårne som ikke er sammenbygget med et stillads regnes for “teknisk hjælpemiddel“, da sådan et trappetårn gerne bliver anvendt som en adgangsvej og ikke en arbejdsplatform.

Trappetårne i al sin almindelighed

Trappetårne anvendes ved:

 • Byggepladser
 • Facaderenovering
 • Vinduesudskiftning
 • Materialeplatforme
 • Tagarbejde
 • Murerarbejde
 • Facadearbejde på byejendomme og erhvervsbygninger

Trappetårne kan monteres som separate opgangsfelter på stilladset eller som tilbygning på et materialetårn, så færdsel kan foregå forsvarligt.

Et trappetårn fra stillads
Trappetårn er gerne konstrueret uden på eller implementeret inden i et stillads som en let adgang til stilladset

En sikker adgangsvej til stilladset

Stilladser skal have etableret forsvarlige og hensigtsmæssige adgangsveje ved alle stilladsopsætninger, og vi gør os i at opfylde alle krav og forskrifter.

Vi monterer stillads, der tager hensyn til ergonomi og dit projekts behov.

Trappetårne bliver som udgangspunkt minimum monteret i klasse 3 med en lastklasse på 200kg/m2 og med en 0,70 meter bred trappe for lettere trafik.

Men denne konstruktion kan sagtens optimeres sådan, at lastklassen kan blive helt op til 600kg/m2 og trapperne samt reposen kan blive bredere alt efter ønske.

Der findes andre forsvarlige adgangsveje:
 • Stiger
 • Lejdere
 • Personførende elevatorer/hejs
 • Trappetårne fås i flere formater

Trappetårne kan bygges både som:

 • Fritstående stillads
 • Integreres i en stilladskonstruktion
 • Hængestillads
Trappetårnet er adgangsvejen, som er implementeret i ladetårnet