Rullestillads er let at manøvrere

Konstruktionen af rullestillads ligner let facadestillads på hjul, altså rammestillads. Rullestilladser er lette at flytte, og det er derfor vigtigt at låse hjulene ved arbejdet på stilladset.

Rullestilladser

Rullestilladser anvendes gerne ved lettere arbejde på spredte steder, hvor underlaget er jævnt og stabilt.

Fordele ved rullestillads

 • Sparer tid
 • Billig og sikker løsning
 • Kræver minimal plads

Rullestillads er ikke kun til private handymen, maleren eller pedellen. VVSeren eller elektrikeren anvender også rullestillads til at fikse en tagrende eller en ledning.

Opmagasinering af stilladsramme til rullestillads på Industriholmen 35, 2650 Hvidovre
Stilladsramme til rullestillads

Arbejdsopgaver

Rullestillads anvendes til mange formål og særligt i haller, forsamlingshuse og sale.

 • Ophængning af skilte
 • Rensning af tagrender
 • Loftarbejde

Rullestilladser må kun anvendes ved let stilladsarbejde i klasse 2 og 3.

Fastgørelse af rullestillads

Rullestilladser ved udendørsbrug skal om muligt fastgøres til bygningen eller anden konstruktion, og dette må ikke ske ved en monteret bro mellem rullestillads og en fast bygning.

Rullestillads er kendetegnet ved at være et fritstående stillads og til brug ved midlertidigt arbejde i højden.

Læs mere om fritstående stilladser, her.

Montering af rullestillads over 3 meters højde kræver kursus.

Hvis dit rullestillads er over 2 meters højde, skal det fastmonteres. Det er vigtigt, at rullestilladset bliver forsynet med et ibrugtagningsskilt (det lille grønne skilt) af stilladsopstilleren.

Rullestillads fra JUMBO til salg og leje SST

Hvad består rullestillads af?

Rullestillads består af rør, koblinger, rammer eller af præfabrikerede stilladskomponenter.

Præfabrikerede rullestilladser består af:

 • Rammer
 • Gelænderrør
 • Fodlister
 • Diagonaler
 • Dæk/traller
 • Hjul

Rullestillads er primært udarbejdet i aluminium, og vi tilbyder både smalt- og bredt rullestillads.

Vi sælger og udlejer B-2-B, og du finder os både på Sjælland og i Jylland.

Hvilke egenskaber har et rullestillads?

Du kan med de rette instrukser lynhurtigt sætte et rullestillads op, som du trygt kan benytte som arbejdsplatform.

Rullestillads fylder ikke særligt meget, og har en lav vægt, da det er produceret i letmetal.

Rullestillads egner sig ikke til store og høje byggeopgaver – men til den lille og hurtige opgave.

Adgang til rullestilladser

Rullestilladset skal være forsynet med indvendig trappe eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det.

Adgangsåbningen skal være mindst 0,4 x 0,6 m og være forsynet med hængslede lemme eller skydelemme. Lemmene skal være lukkede, når der bliver arbejdet på gulvet: Håndbogen.

To ekstraordinære rullestilladser, bygget i +8. Anvendes til der store skolebyggeri på Amager.
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Industri
Standardlejevilkår af november 2019 for medlemmer af Dansk Byggeri

Standardlejevilkår for stilladssektionen tager hensyn til leje af materiel for entreprenør og bygherre indenfor bygge- og anlægsarbejde.

Lejevilkårene tager udgangspunkt i:

1. Tilbudsgrundlag

2. Brug og opstilling

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4. Risiko, ansvar og eftersyn

5. Forsikringsforhold

6. Forsinkelse

7. Sikkerhed