Rullestillads er let at manøvrere

Konstruktionen af rullestillads ligner let facadestillads på hjul altså rammestillads. Rullestilladser er lette at flytte, og det er derfor vigtigt at låse hjulene ved arbejde på stilladset. Rullestillads er let, hurtigt at montere og sikkert at manøvrere.

Rullestilladser

Rullestilladser anvendes gerne ved lettere arbejde på spredte steder, hvor underlaget er jævnt og stabilt.

Fordele ved rullestillads

 • Sparer tid
 • Billig og sikker løsning
 • Fylder meget lidt plads

Rullestillads er ikke kun til private handymen, maleren eller pedellen. VVSeren eller elektrikeren kan også finde på at sætte et rullestillads op for lige hurtigt at fikse en tagrende eller en ledning.

Rullestilladshjul
Opmagasinering af stilladsramme til rullestillads på Industriholmen 35, 2650 Hvidovre
Stilladsramme til rullestillads

Arbejdsopgaver tæller

Rullestillads anvendes ofte i haller, forsamlingshuse og sale.

 • Ophængning af skilte
 • Rensning af tagrender
 • Loftsarbejde

Rullestilladser må kun anvendes ved let stilladsarbejde i klasse 2 og 3.

Fastgørelse af rullestillads

Rullestilladser ved udendørsbrug skal om muligt fastgøres til bygningen eller anden konstruktion, og dette må ikke ske ved en monteret bro mellem rullestillads og en fast bygning.

Men ellers er rullestillads kendetegnet ved at være et fritstående stillads og til brug ved midlertidigt arbejde i højden.

Læs mere om fritstående stilladser her.

Montering af rullestillads over 3 meters højde kræver kursus.

Hvis dit rullestillads er over 2 meters højde skal det fastmonteres. Det er vigtigt, at rullestilladset bliver forsynet med et ibrugtagningsskilt (det lille grønne skilt) af stilladsopstilleren.

Rullestillads fra JUMBO til salg og leje SST
Rullestillads til salg og leje
Hvad består rullestillads af?

Rullestillads består af rør, koblinger, rammer eller af præfabrikerede stilladskomponenter.

Præfabrikerede rullestilladser består af:

 • Rammer
 • Gelænderrør
 • Fodlister
 • Diagonaler
 • Dæk/traller
 • Hjul

og disse anvendes primært af håndværkere.

Rullestillads er primært udarbejdet i aluminium.

Vi forhandler bl.a. rullestillads fra JUMBO.

Hvad er rullestillads’ egenskaber?

Du kan med de rette instrukser lynhurtigt sætte et rullestillads op, som du trygt kan benytte som arbejdsplatform.

Rullestilladset fylder ikke særligt meget og har en lav vægt, da det er produceret i letmetal. Sådan kan du let flytte rundt på dit rullestillads og klare flere opgaver flere steder efter hinanden.

Rullestillads egner sig ikke til store og høje byggeopgaver – men til den lille og hurtige opgave.

Adgang til rullestilladser

Rullestilladset skal være forsynet med indvendig trappe eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det.

Adgangs- åbningen skal være mindst 0,4 x 0,6 m, og den skal være forsynet med hængslede lemme eller skydelemme. Lemmene skal være lukkede, når der bliver arbejdet på gulvet: Håndbogen.

Smalt rullestillads
Bredt rullestillads 1.35 x 2.50 til salg og leje
Rullestilladsbrochure med vejl. pris
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Standardlejevilkår november 2019 for medlemmer af Dansk Byggeri

Standardlejevilkår for stilladssektionen tager hensyn til leje af materiel for entreprenør og bygherre indenfor bygge- og anlægsarbejde.

Lejevilkårene tager udgangspunkt i:

1. Tilbudsgrundlag

2. Brug og opstilling

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4. Risiko, ansvar og eftersyn

5. Forsikringsforhold

6. Forsinkelse

7. Sikkerhed