Dette websted ejes af: Solrød Stilladser Industriholmen 35 2650 Hvidovre Tlf. 4492 9380 E-mail: info@sst.as Solrød Stilladser sikrer, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR og databeskyttelsesloven.

Hvad er Cookies?

“En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens PC, smartphone, iPad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren.” Kilde: http://erhvervsstyrelsen.dk/. Sådan sletter eller blokerer du for cookies, se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Formål med cookies på vores website

Websitet anvender cookies til at registrere brugsadfærd på websitet, herunder antallet af besøgte sider, varigheden af besøg på forskellige sider og brugen af søgefunktionen m.fl. Formålet er at indhente data om brugerens færden, for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik.

Oversigt over cookies samt formål

Klik på ikonet i venstre hjørne for at se hvilke cookies samt formål disse sættes med.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives ikke til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden du selv har givet os disse oplysninger ved registrering enten via vores kontaktformularer eller tilmelding til nyhedsbrev. Her indsamles oplysninger om bl.a. navn, adresse, postnummer, e-mail og interesser. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier.
Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos sst.as, skal du rette henvendelse på info@sst.as eller telefon 4492 9380. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, når det formål, de blev indsamlet til, er afsluttet. Personoplysninger opbevares højst i 12 måneder efter anvendelse. Den hastige udvikling af internettet kan medføre nødvendige ændringer i vores behandling af personoplysninger. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “senest opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.