Materialetårn og ladetårn til høj belastning

Det handler om, at værktøj og byggematerialer skal være let tilgængelige for håndværkerne.

Materialetårn og ladetårn

Skal du have styr på håndteringen og opbevaringen af byggematerialer til dit byggeri? Så findes der mange stilladsløsninger til høj belastning, men typisk vil vi anbefale et materialetårn.

Ladetårn og materialetårn er opbygget på ydersiden af stilladset til aflæsning af materialer mv. Tårnet har en platform/gulv på de etager, hvor der er behov for at læsse materialer af.

Materialet bliver gerne hejst op på toppen med kran fra f.eks. en lastbil eller lift.

Et materialetårn er typisk bygget i en større last- og breddeklasse end resten af stilladset, da det forsvarligt skal rumme ekstra last med god tilgængelighed. På det grønne adgangsskilt på stilladset vil dette være noteret.

Materialetårn med nedfaldsskakte fra GEDA
Ladetårn opbygget på ydersiden af stilladset

Simpel last af materialer

Det er meget velovervejet, hvor på stilladset materiale- og ladetårn bliver installeret.

Materialetårnet bliver konstrueret så tæt på hovedstilladset som muligt og ellers tæt ved vejen. Sådan det er let at laste byggematerialerne over på stilladset.

Det handler om, at materialerne skal være let tilgængelige for håndværkerne, så materialetårnet kan med stor fordel kombineres med et trappetårn.

Trappetårnet bliver gerne konstrueret som en udvendig trappe til materialetårnet. Hertil er det også muligt at tilføje en person- eller materialehejs.

Et trappetårn, en adgangstrappe eller anden form for adgangsvej til stilladset bliver gerne konstrueret med trappeløb.

Materialetårn hos Solrød Stilladser

Hos Solrød Stilladser anvender vi gerne rammestillads eller søjlestillads i vægtklasserne 4, 5 og 6.

Søjlestillads kan bygge bredt og højt samt kombineres med andre stilladstyper. Disse klasser har en lastkapacitet fra 300kg pr. m2 til 600kg pr. m2.

Flere materialetårne kan være en fordel ved store byggesager
Ladetårn med Herlevhejs monteret

Materialetårne er mere end en standardløsning

Der er høje krav til ladetårne og materialetårne, og derfor laver vi altid en konstruktionsberegning. Konstruktionsberegning er en statisk beregning, hvori lasteevnen beregnes.

En konstruktionsberegning indeholder specifikationer over den påtænkte opstilling og skal indeholde en bæreevne, styrke- og stabilitetsberegning, der bl.a. tager hensyn til:

  • Materialets art
  • Terrænets underlag
  • Fastgørelsesforhold
  • Belastninger
  • Temperatur
  • Vejrligs påvirkning