En tank eller silo med specielle krav til stilladset?

Stillads kan sagtens være den fleksible løsning til dit projekt. Det er intet problem at bygge løsninger til forskellige diametre eller en fast størrelse.

Tanke og siloer

Vi har gode erfaringer med at opsætte stilladser til siloer, tanke, cykloner, vindmølletårne og rådnetanke. Vi fikser det uanset om din opgave kræver fritstående stillads eller giver mulighed for fastgørelse.

Har din opgave specielle krav?

Det er nemlig vigtigt, at vi fra start tager højde for hvilke teknikker, der sikrer en forsvarlig, effektiv og sikker løsning samt opfylder alle forskrifterne.

Hængestillads opsat med rosetter i en produktionshal. Hængestillads er en stilladsløsning, som anvendes, når almindelige stilladsløsninger ikke er tilstrækkelige og evt. vil stå i vejen for trafik, komplicerede bygningskonstruktioner som siloer, broer eller tanke eller ved høje bygninger, hvor det bedre kan svare sig at bygge fra toppen af.
Hængestillads sat op med rosetter kan anvendes i tanke

Fleksible løsninger til tank

Stillads til tanke og siloer kan fås som en standard eller fleksibel løsning, der tager hensyn til ergonomi og dit projekts behov.

Dit projekts behov til eventuel indvendig inspektion, reparation eller vedligeholdelse på:

  • Tanke
  • Silo
  • Vindmølletårne
  • eller lignende kan sagtens opfyldes med stillads.

Det kunne være hængestillads

Det er muligt at benytte sig af hængestillads-teknikken, når almindelige stilladsløsninger ikke er tilstrækkelige.

Hængestillads er typisk ved komplicerede bygningskonstruktioner som siloer og tanke hvor det bedre kan svare sig at bygge fra toppen af. Læs mere om hængestillads her.

Dit stillads skal være en sikker og fast arbejdsplads

Stillads skal være en sikker arbejdsplatform, hvor stilladsbrugerne og særligt håndværkerne føler sig trygge og har plads nok til at kunne arbejde effektivt.

Som nævnt er der hertil mange løsninger, og du kan altid ringe til os for at høre nærmere på 44 92 93 80.

Stilladsløsninger skal være en sikker og fast arbejdsplads uanset opgaven. Tanke og siloer kan kræve specielle stilladsløsninger
Sikre stilladsløsninger fra Solrød Stilladser
Stillads hos Illum Bolighus var hverken en tank eller silo, men krævede en speciel stilladsløsning efter branden i 2017
Stillads behøver ikke at blive bygget nedefra og op. Det er faktisk muligt at montere en arbejdspladsform fra højden og ned.
Sikkert arbejdsmiljø

Det er vigtigt at tale sikkerhed, inden man går i gang med opstilling af stillads.

Hos Solrød Stilladser udarbejder vi en APV til alle vores opgaver. En APV er en skriftlig vurderingen af opgaven og opgavens arbejdsgang. I rapporten tager vi højde for potentielle farer og farlige situationer.

Ved opstilling af stillads i bunden af en tank, er det værd at tage hensyn til en eventuel lille iltmætning, som er i bunden. Hertil kan opsættes apparater, der måler iltmætningen og tilfører ilt i et nødvendigt omfang.

Vores stilladsmontører bliver instrueret i arbejdsforholdene, arbejdsgangene og bliver taget med på råd.

Standardlejevilkår november 2019 for medlemmer af Dansk Byggeri

Standardlejevilkår for stilladssektionen tager hensyn til leje af materiel for entreprenør og bygherre indenfor bygge- og anlægsarbejde.

Lejevilkårene tager udgangspunkt i:

1. Tilbudsgrundlag

2. Brug og opstilling

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4. Risiko, ansvar og eftersyn

5. Forsikringsforhold

6. Forsinkelse

7. Sikkerhed

Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri