Brug for facadestillads til dit renoveringsprojekt?

Facadestillads er nok det stillads, du har set flest gange. Det ses nemlig meget i bybilledet, på villavejen og rundt om boligkomplekser. Facadestilladser anvendes både af private og erhverv ved større og mindre byggeprojekter og renoveringer.

Facadestillads

Facadestillads er en meget fleksibel og solid løsning. Du kan med stor fordel kombinere flere arbejdsopgaver og spare tid.

Konstruktionen kan anvendes til facader til let arbejde eller til et komplekst hængestillads eller til tungt arbejde eller opbevaring såsom materialetårne.

Faktisk er dette stillads så fleksibel en løsning, at du kan kombinere flere arbejdsopgaver samtidig, hvilket sparer dit byggeprojekt en masse tid.

Stillads til let og tungt facadearbejde bygges enten i rammestillads eller søjlestillads.

Facadestillads bygget i lastklasse 4 med plastik indpakket overdækning ved tagrenovering
Facadestillads anvendes gerne til let arbejde såsom vinduer, kviste, nedløb og render.
Facadestillads i svært stål til facaderenovering, hvilket kan tælle opgaver som vinduesudskiftning, rensning af nedløb, tagrender m.m.
Facadestilladset kan også bygges i svært stålstillads, hvis det er til tungere arbejde eller flere samtidige arbejdsopgaver.

Hvad kan du benytte facadestillads til?

Du kan anvende facadestilladser til mange forskellige opgaver:

 • Facadeisolering
 • Tagudskiftning
 • Sandblæsning
 • Opbygning
 • Tilbygning
 • Flisering, pudsearbejder, fugeudkradsning
 • Vinduesudskiftning
 • Inspektion

Flere arbejdsopgaver – lynhurtige spørgsmål

Hvilken bredde har du brug for, at dit stillads er?

Det afhænger af din arbejdsopgave. Et stilladsdæk eller hoveddæk i et facadestillads er gerne 0,70m eller har en ramme på 1,00m, men et dæks størrelse varierer alt efter mærke.

Hos Solrød Stilladser arbejder vi gerne med fire forskellige stilladsleverandører til montering af facadestillads: Layher, HAKI, Bosta og +8.

Facadestillads til udskiftning af vinduer på en etageejendom i svært terræn
Let arbejde på facade ved vinduesudskiftning
Facadestillads bygget i HAKI af Solrød Stilladser
Murerstillads til facadearbejde

Krav til facadestillads

Hvis facadestilladset skal anvendes til udførelse af maling af facade, så er kravet, at stilladset er mindst 0,6m bredt.

Hvis facadestilladset skal benyttes til vinduesudskiftning er kravet, at stilladset skal være 1,2m bredt.

Hvis stilladset skal anvendes til tagarbejde er kravet en anelse anderledes, da stilladset ved tagfod skal være 1,2m bredt og ved gavl skal stilladset være 0,6 m bredt.

Hvad bygges facadestillads i?

Tungt facadestillads

Oftest er facadestillads monteret i søjlestillads, hvilket er fleksibelt og solidt stillads, der kan monteres til både let og tungt arbejde.

Facadestilladser anvendes gerne til arbejdsopgaver med krav til:

 • Belastning
 • Bredde
 • Fleksibilitet

Hos Solrød Stilladser benytter vi os af søjlestillads fra leverandørerne HAKI, Layher og +8.

Ladetårn og materialetårn er det samme - konstruwret til et facadetillads til tungt arbejde
Stilladset er bygget i søljestillads til tungt facadearbejde. Facadestilladset er en klasse 4, mens ladetårnet er en solid klasse 5.
til facadestillads anvender vi layher, bosta, haki og +8. Det afhænger af opgavens krav til stilladsløsningen
Rammer fra Layher hos Solrød Stilladser og SST
Let facadestillads

Dette stillads kan også monteres til let arbejde og hertil benytter man gerne rammestillads.

Rammestillads kaldes ofte for let facadestillads, da stilladsets arbejdsbelastning er lav og anvendes til let facadearbejde.

Rammestillads fra Layher Blitz og Bosta er anerkendt for at være hurtige og robuste løsninger, der let kan integreres med andre stilladsdele.

Derfor er de ikke kun forbeholdt facadearbejde, men også renoveringsarbejde og til arbejdsstilladser.

Rammestillads og let facadearbejde indgår i klasse 1, 2 og 3.

Standardlejevilkår november 2019 for medlemmer af Dansk Byggeri

Standardlejevilkår for stilladssektionen tager hensyn til leje af materiel for entreprenør og bygherre indenfor bygge- og anlægsarbejde.

Lejevilkårene tager udgangspunkt i:

1. Tilbudsgrundlag

2. Brug og opstilling

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4. Risiko, ansvar og eftersyn

5. Forsikringsforhold

6. Forsinkelse

7. Sikkerhed

Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri