Svært stillads

Svært stillads opstilles med konsoller pr. 2 meter, bl.a. ved facadearbejde og udskiftning af vinduer.

Svært stillads bruges, hvor der er krav om højere belastning og bredde end ved let facadestillads.

Hvis der skal renoveres / udskiftes vinduer, kan konsollen monteres, så den passer under vinduerne – dette gør arbejdspositionen bedre for håndværkerne og sparer dem for tid.

Svært stillads er stilladsklasse 4-5-6.

Hvis stilladset er højere end 5 meter og længere end 10 meter og benyttes af flere end 2 personer på samme tid, skal der opsættes separat trappeløb.

Kontakt os på tlf. 31709555 eller mail mn@sst.as.

image00069 1
Stilladskonstruktion på Vesterbro, hvor materialetårnet er bygget i svært stillads