Regler for brug af stillads

Når der skal udføres byggeprojekter i højden, er det vigtigt, at der er styr på reglerne for brug af stillads.

Det er et krav, at man følger Arbejdstilsynets stilladsregler, og disse gælder for uddannede stilladsopstillere såvel som for privatpersoner.

Alt efter byggeprojektets udformning og omfang kan der være behov for forskellige typer af stilladser.

Det kan eksempelvis være rullestilladser, bukkestilladser, søjlestilladser og rammestilladser.

Derfor varierer det også, hvornår man som privatperson kan opstille et stillads, og hvornår der skal en professionel hånd til.

Dette gælder i forhold til sikkerhedshensyn og ansvarsplacering. Det vigtigste er at skabe en sikker arbejdsplads for alle.

 

 

stillads tyveri

Få styr på:

 

 • De grundlæggende regler
 • Opstillerens ansvarsområder
 • Opbevaring, vedligeholdelse og sikkerhedskontrol

De gældende retningslinjer for stilladsopsætning og brugen af et stillads bør man være opmærksom på, inden byggeprojektet skydes i gang.

Vær opmærksom på, at reglerne for stilladsopsætning kan variere fra kommune til kommune, og det er derfor ens eget ansvar at sætte sig ind i de gældende regler.

De grundlæggende regler

Her opsummerer vi de mest generelle regler fra Arbejdstilsynet, som man skal have in mente, før stilladset opstilles:

 • Som udgangspunkt er det altid stilladsopstilleren, der har ansvaret for, at stilladset er sikkert og er opsat efter Arbejdstilsynets gældende retningslinjer
 • Stilladser under tre meter kan sættes op af privatpersoner. Når stilladset er højere end tre meter, skal man have taget et kursus i stilladsopsætning. Kurset kan tages på et erhvervsuddannelsescenter, der er godkendt af Arbejdstilsynet
 • Stilladser over to meter skal som udgangspunkt fastmonteres
 • Relevante uddannelser som tømrer- eller mureruddannelse inkluderer grundlæggende stilladsfærdigheder. Der lærer man for eksempel at opsætte et basalt rullestillads eller bukkestillads – men hvis der skal opsættes større eller mere komplekse stilladser, skal der meruddannelse til
 • Der skal altid monteres et rækværk med håndliste i en meters højde og en knæliste i en halv meters højde, hvis stilladset er højere end to meter
 • Stilladset skal altid opstilles på et solidt underlag. Underlaget må ikke være ujævnt, og det skal kunne holde til stilladsets vægt
 • Man må ikke bruge kasser, stiger eller lignende genstande på stilladset for at nå højere op, end stilladset tillader
 • Når der arbejdes på stilladset, skal lemme ved stigenedgange og lignende være lukkede
 • Der skal monteres et sikkerhedsskilt på alle fastmonterede stilladser. Et sikkerhedsskilt skal orientere om, hvor meget stilladset kan tåle at blive belastet

  Før et nyt projekt indledes, bør man altid læse producentens og leverandørens vejledning til opsætning af stilladset.

  Det er lovpligtigt i Danmark, at man har brugsanvisninger til de stilladser, der anvendes på byggepladser.

Vinduesudskiftning og tagarbejde p† sterbro 2
ladetaarn 900x1200 1
Ekstra Fotos 10 of 16

Stilladsopstillerens ansvarsområder

følge Arbejdstilsynets bekendtgørelser er det stilladsopstillerens ansvar, at et stillads anvendes på en sikker og forsvarlig måde.

Stilladsopstilleren skal altid overlevere en brugsvejledning, der oplyser alle de væsentlige forhold om lastklasse, breddeklasse og andre specifikationer samt sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Brugsvejledningen skal indeholde informationer om:

 • Hvad stilladset er opsat til
 • Stilladsets lastklasse og breddeklasse
 • Retningslinjer for eftersyn
 • Restriktioner og advarsler om misbrug af stilladset. For eksempel at man ikke må fjerne eller tilføje samlinger, der ikke er godkendt af stilladsopstilleren, eller at man ikke må kravle op på stilladset.
 • Retningslinjer for risici ved ekstreme vejrforhold

Stilladsopstillerens ansvar

Det er derudover stilladsopstillerens ansvar, at alle forhold for stilladsets opstilling er i orden:

 • Stilladsets underlag på opstillingsstedet skal godkendes og det samme med materialet, som stilladset fastgøres til og fastgøres med. Derudover skal eventuelle bygninger, som stilladset opstilles på – for eksempel tagstilladser – også godkendes
 • Alle der arbejder på stilladset, skal være sikret mod nedstyrtning. Derudover skal der også sikres mod nedstyrtning af materialer, værktøj og lignende. Der skal derfor være etableret en sikker dækning på stilladset
 • Stilladsets respektive adgangsveje skal godkendes til brug og være forsvarligt placeret. Der skal være lodrette adgangsveje, for eksempel trapper eller stiger – alt afhængig af stilladstypen. Der skal være direkte adgang til adgangsvejene
 • Stilladset skal være i en stand, der ikke medfører, at de arbejdende kan falde eller snuble over for eksempel løsdele, niveauspring eller huller i underlaget
 • Stilladset skal sikres mod påkørsel, hvis det er stillet op i et område, hvor der er færdsel eller trafik. Stilladset skal derfor synligt afmærkes, og hvis det er offentlige veje eller områder, det drejer sig om, skal stilladset sikres efter arbejdsmiljøreglerne og Vejdirektoratets bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejde m.v.
 • Stilladset skal opstilles, så det ikke er i kontakt med strømførende ledninger, og der skal være mindst halvanden meter til disse. Hvis det ikke er muligt at opretholde denne afstand under arbejdet, skal elselskabet kontaktes, så strømmen kan slukkes i det respektive tidsrum, hvor arbejdet pågår
DJI 0076
AB Hjoernegaarden
Stilladsinddaekning

Opbevaring, vedligeholdelse og sikkerhedskontrol

Det er stilladsopstillerens ansvar, at stilladset, når det ikke er i brug, opbevares på en forsvarlig måde. Det er altid tilrådet, at man kontrollerer stilladset før brug. Stilladsets robusthed kan påvirkes, hvis det for eksempel har været i brug i længere tid med skiftende vejrforhold.

Minimum en gang om året skal stilladset efterses i henhold til producentens retningslinjer, men det er tilrådet, at man ved opstilling tjekker forskellige dele for skader.

Det er for eksempel møtrikker, bolte, rammer, tralle, lemme samt svejsninger og samlinger, som kan have brug for et ekstra sikkerhedstjek.

Man må ikke forsøge at overmale eller på anden måde skjule slid på et stillads. De beskadigede dele skal man tage fra, og reparationer skal foretages efter producentens anvisninger. Hvis løsdelene ikke kan repareres, skal de erstattes med nye dele. Det er stilladsopstillerens ansvar, at der foretages løbende eftersyn af stilladset.

Bliv klogere på vores stilladsløsninger

Facadestillads

Facadestillads er en fleksibel og robust løsning, der giver mulighed for kombination af forskellige arbejdsopgaver.

Facadestillads anvendes bl.a. til tagarbejde, vinduesudskiftning, facaderenovering, sandblæsning og andre lignende opgaver.

6c7b5545 9410 4367 9069 4d4e781f0efe scaled

Murerstillads

Brede dæk giver gode arbejdsforhold og effektiviserer arbejdsindsatsen. Murerstillads er en robust stilladsløsning til stor belastning.

Rullestillads

Rullestillads anvendes ved lettere arbejde på spredte steder, hvor underlaget er jævnt og stabilt. Rullestillads anvendes til mange formål og særligt i haller, forsamlingshuse og sale.

Stillads til industri

Det er helt almindeligt med et ønske om avancerede løsninger til industristilladser. Vi varetager og tilgodeser dine virksomhedskriterier og kvalitetskrav.

Stillads til tanke og siloer

Stillads til tanke og siloer kan fås som en standard eller fleksibel løsning, der tager hensyn til ergonomi og dit projekts behov.

Kontakt Solrød Stilladser

Kontakt Formular - Stilladsløsninger

Ved at udfylde denne formular bekræfter du, at du accepterer, at vi håndterer dine oplysninger, som beskrevet i vores Privatlivspoltik

Niels Hansen

 

Vores nøgleord er ordentlighed, så når du handler med os, er du garanteret professionel rådgivning, sikkerhed i topklasse og overholdelse af tidsfrister.

Kontakt information:
42 14 43 03
nh@sst.as

Niels Hansen

Afdelingsleder, Solrød Stilladser