Fritstående stillads

Fritstående stillads anvendes ved arbejde i højden såsom loftarbejde, tagrender, udskiftning af skilte m.fl.

Hvad er et fritstående stillads?

Fritstående stilladser dækker over stilladskonstruktioner, der ikke er fastmonterede. Her tæller rullestilladser, bukkestilladser og f.eks. adgangstårne og trappetårne.

Rullestillads er stillads monteret på hjul, som kan flyttes uden at ændre på stilladset.

Bukkestilladser består af bukke, der forbindes med stilladsdæk og om nødvendigt med rækværker.

To konstruerede rullestilladser, bygget i +8 søjlestillads

Andre konstrueringer af fritstående stillads

Et eksempel på et konstrueret fritstående stillads kunne bestå af mere end to rækker af søjler i begge retninger forbundet med længdebjælker i hver bomlag. Det øverste lag bliver belagt med fuldt dæklag, eventuelt finer, hvilket danner arbejdsplatformen.

Rullestillads består af rør, koblinger, rammer eller af præfabrikerede stilladskomponenter

Fritstående stillads som arbejdsplads

Når man arbejder med ikke fastgjorte stilladser, skal man være særlig opmærksom på vindpåvirkning, lastkapacitet og højde-breddeforholdet.

Høje og meget smalle stilladser vælter lettere end lave og meget brede stilladser.

Det er alfaomega, at dit stillads er en sikker, fast arbejdsplads for alle, der skal anvende det.

Hensyn til forholdene

Vi tager hensyn til alle brugernes arbejdsforhold, og vurdere stilladsets underlags bæreevne.

Vi tager udgangspunkt i bl.a.:

  • Materialets art
  • Temperatur
  • Vandindhold
  • Vejrligs påvirkning
Rullestillads består af rør, koblinger, rammer eller af præfabrikerede stilladskomponenter

Adgangsvejen til rullestillads

Rullestilladset skal være forsynet med indvendig trappe eller stige, som man skal bruge, når man skal op på det.

Adgangsåbningen skal være mindst 0,4 x 0,6 m, og den skal være forsynet med hængslede lemme eller skydelemme. Lemmene skal være lukkede, når der bliver arbejdet på gulvet: Håndbogen

Stabilisering og forankring

Sådan sørger vi for den rette forankring og stabilisering.

Stilladser kan f.eks. stabiliseres ved hjælp af barduner eller ballast.

Stillads, som ikke er konstrueret til at være fritstående, skal forankres.

Faktisk skal et fastmonteret stillads over 2 meters højde forsynes med et ibrugtagningsskilt (det lille grønne skilt) af opstilleren.

Fristående overdækning

Fritstående stillads kan også være en nødvendighed, når det ikke er muligt at fastgøre til selve bygningen.

Her måtte vi fast gøre overdækningen på et I-jern og fastgøre med ballast i form af vand og beton

Tagrenoveringen på hallen krævede et fleksibelt, fritstående søjlestillads med overdækning forbundet med længdebjælker øverst, da det ikke var muligt at fastgøre stilladset til bygningen.

Fritstående overdækning til tagrenovering
Fritstående stillads med overdækning