Overdækning til al slags vejr

Overdækning holder tørvejr og øger effektiviteten. Overdækninger er også velegnet, når der skal holdes fest!

Brug for en overdækning?

Overdækningsløsninger

Med vores ALKE overdækning er det ikke længere et problem at arbejde under alle vejrforhold. Der findes mange forskellige overdækningsløsninger, som vi vil nævne et par stykker af.

Vi anvender kederpresenninger, der sikrer, at ALKE overdækning er fuldstændig vandtæt. Det er også muligt at etablere opvarmning, så der kan arbejdes i et behageligt klima uanset temperaturen.

 • Overhold din tidsplan
 • Øg effektiviteten
 • Tilgodese sikkerhed og komfort

Giv kulden den kolde skulder ved at sørge for behagelige arbejdstemperaturer – også udendørs.

ALKE overdækningsløsninger gør det meget nemmere at undgå forsinkelser, ærgrelser og ekstraomkostninger, da der altid kan arbejdes under tørre og behagelige forhold, og det bliver legende let at overholde en aftalt tidsplan.

Overdækningsløsninger løser vi med ALKE overdækning. Her er tre færdigmonterede felter
Færdigmonteret tagafsnit med tre felter: tagfelterne har kipstyr, horisontalrør og diagonaler
Overdækningsløsninger løser vi med ALKE overdækning. Her er et færdigmonteret tagafsnit.
ALKE overdækning sættes på toppen af stilladset som et beskyttende tag over projektet

En totalinddækning er, når hele stilladset har en overdækning på toppen og er pakket ind i plastik.
Overdækningsløsning: En totalinddækning er, når hele stilladset er pakket ind i plastik

Totalinddækning?

Du kan både totaloverdække byggeriet eller nøjes med kun at overdække det aktuelle arbejdssted. Det er op til behovet og sæson.

En totalinddækning er, når hele stilladset har en overdækning på toppen og er pakket ind i plastik.

Totalinddækninger anvendes ved:

 • Nybyggeri
 • Renoveringsprojekter (facade og tag)

Du mindsker risikoen for:

 • Omkostningskrævende fugt
 • Omkostningskrævende frostskader

Du øger sikkerheden og efterkommer f.eks. Arbejdstilsynets vinterforanstaltninger, da en overdækningsløsning forhindrer våde og glatte steder.

Totaloverdækning med platform

Det er muligt at lave en totalinddækning:

 1. Kun med stillads
 2. Stillads og en platform

Vi anbefaler en totalinddækning med platform ved:

 • Lange, lige facader
 • Bygninger over 20 meter

En kombination med mange fordele

En totaloverdækning med platform har flere fordele. Det giver et stort arbejdsareal, god plads til opbevaring af materialer og minimerer gener for beboerne.

Det er muligt at koble flere platforme på i flere etager, etablere materialetårne og trappeopgange.

Fordelen ved at kombinere stillads og en platform er, at stilladset kan konstrueres steder, hvor en platform f.eks. ikke kan komme til.

Det kan f.eks. være:

 • En vold med ujævnt underlag
 • For lidt plads til en platform
Et stillads med en overdækningsløsning i samarbejde med platform.as.
Overdækningsløsning: Et samarbejde om totaloverdækning med platform.as i Roskilde
Fritstående overdækning til tagrenovering er også en mulig overdækningsløsning
Overdækningsløsning: Totaloverdækningen er monteret på fritstående stillads, der ikke er fæstnet til bygningen, men er forankret med ballast til understøtning af stilladset

Fritstående overdækning

Vi er med på, at det lyder helt tosset med en fritstående overdækning, når her er tale om et fritstående stillads, hvor overdækningen var monteret på et I-jern mellem de fritstående stilladser.

Hallernes aktiviteter skulle fortsætte, imens håndværkerne renoverede taget, og det var ikke muligt at fastgøre stilladset til bygningen.

Derfor udarbejdede vi en overdækningsløsning på fritstående stillads, der stod monteret mellem hallerne og kun var forbundet af I-jern-længdebjælker.

Til sådanne opgaver er det vigtigt at få udarbejdet de rette konstruktionsberegninger.

Flad ALKE overdækning

Det er ikke alle overdækninger, der bliver konstrueret med kip. Her er et eksempel på en flad overdækning.

Det er de samme regler, der gælder som ved en overdækning med kip. Alle overdækninger skal have en hældning på minimum 15 grader til 34 grader, så vandet kan rende af.

Valget mellem flad overdækning eller overdækning med kip afhænger af tagkonstruktionen. Er der tale om enside tag eller sadeltag? Dernæst afhænger det af omgivelserne og arbejdsopgaverne.

Uanset om man arbejder med fastgjort eller fritstående stillads, skal man ved overdækninger være opmærksom på:

 • Vindpåvirkning
 • Lastkapacitet
 • Højde-breddeforholdet.
Flad overdækning af Solrød Stilladser SST.as
Flad overdækning i ALKE og trekantsdrager konstrueret på terræn

Vi sælger og udlejer også vores ALKE overdækningssystem.

Ring til os, hvis du vil høre nærmere om de forskellige overdækningsløsninger.

Hertil har vi udgivet en montagevejledning:

Til arbejde og fest

ALKE overdækningsløsninger er også velegnet, når der skal holdes fest – f.eks. er det ikke nødvendigt med ekstra belysning om dagen, da presenningerne er lyse og transparente.

Fordele ved ALKE overdækningssystemet:

 • Det er muligt at arbejde under alle vejrforhold og planlægge fester, koncerter m.m. uden at tage hensyn til vejret.
 • Da der anvendes transparente kederpresenninger, er det ikke nødvendigt at have ekstra belysning om dagen.
 • Den enkle opsætning og nedtagning af systemet gør det også meget velegnet til brug i kortere perioder.
 • Monteringen går hurtigt og let, da der fortrinsvis arbejdes med samlinger uden brug af bolte.
 • Systemdelene har en lav vægt og er nemme at håndtere, da det er aluminiumkomponenter.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores ALKE overdækningssystem, eller hvis I ønsker at afvige fra monterings-og brugsvejledningen, er I velkomne til at ringe til os.

Vi står altid til rådighed med yderligere oplysninger.

Standardlejevilkår november 2019 for medlemmer af Dansk Byggeri

Standardlejevilkår for stilladssektionen tager hensyn til leje af materiel for entreprenør og bygherre indenfor bygge- og anlægsarbejde.

Lejevilkårene tager udgangspunkt i:

1. Tilbudsgrundlag

2. Brug og opstilling

3. Lejeperiode, sted for modtagelse og aflevering af det lejede

4. Risiko, ansvar og eftersyn

5. Forsikringsforhold

6. Forsinkelse

7. Sikkerhed

Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri
Stilladssektionens Standardlejevilkår 2019 af Dansk Byggeri