Flad overdækning

Det er ikke alle overdækninger, der bliver konstrueret med kip.

Flad overdækning

Det særlige ved en flad overdækning er, at det er de samme regler, der gælder som ved en overdækning med kip.

Alle overdækninger skal have en hældning på minimum 15-34 grader, så vandet kan rende af.

Denne flade teltoverdækning er omkring 36 m lang og 5 m bred (12,5 m bred til slut), er bygget i ALKE og har en hældning på 15 grader. Det er en stor spændvidde, der kræver understøtningspunkter og anden forstærkning.

Overdækning over huller i tagfladen skal laves af materialer, der er tilstrækkeligt stærke til at modstå de belastninger, som de kan blive udsat for.

Vi konstruerede og monterede derfor trekantsdrager på støttestilladset og anvendte kederpresenninger i overdækningen i overensstemmelse med AT vejledninger og DS/EN 1991-1-4: Last på bærende konstruktioner.

Ensidig tag eller saddeltag?

Hvornår anvender man flade overdækninger frem for overdækninger med kip?

Denne overdækning fulgte taget for at holde rejsningen med en jævn højde under.

Ensidig tag kan være lige så godt som saddeltag. Det afhænger af tagkonstruktionen, omgivelser og arbejdsopgaver.

Vi udarbejder som oftest overdækninger med 15 graders hældning og 2 m fra overdækningen til tag for at skabe de rette arbejdsforhold ved f.eks. tagarbejde.

Teltoverdækninger skal konstrueres under forhold, der i nødvendigt omfang tager hensyn til sikkerhed og sundhed. De ansatte skal altid sikres mod ned- og gennemstyrtning under montagearbejde.

Fastgørelse af lang, flad overdækning

Støtte- og arbejdsstilladset er monteret fritstående for at kunne understøtte overdækningen. For at kunne aflede vindbelastningen fra overdækningen, måtte vi udarbejde:

  • Trekantsdrager
  • I-jern med svejset øjebolt

Vi monterede to trekantsdrager til forstærkning på stilladset som understøtningspunkter og to I-jern.

På taget fik vi svejst øjebolte og anvendte spændegjorde til fastsættelse i et monteret I-jern. Spændegjorderne gik ind igennem dragesystemet som ballast for at holde overdækningen på plads i hård vind.

Når man arbejder med ikke-fastgjorte stilladser skal man være særligt opmærksom på vindpåvirkning, lastkapacitet og højde-breddeforholdet. Derfor lavede vi beregninger for at finde frem til den rette ballast og forankring.

Konstruering af flad overdækning

Vi konstruerede den flade overdækning på terræn, og indsatte derefter kederpresenningerne.

Fordelen ved at bygge på jorden er, at man ikke skal have grejet løftet op, men derimod kan tage grejet direkte fra lastbilen og montere det. Arbejdstiden er således kortere.

Vi monterede også kederdragerne på jorden. Ved monteringen lagde vi keder- og kipdragerne fladt på jorden på et underlag af strøer.

Overdækningens kassetter indeholdt hver 2 x 20 m kederpresenninger.

Midt på tagfeltet trak vi den nederste kederpresenning ind under den øverste med ca. 4 meters overlap.

Det normale overlap af duge er 2 m. Der er overlap på presenningen for at holde overdækningen vandtæt.

Hold mig opdateret

Få personlig tilpasset besked omkring nye cases, konkurrencer, workshops & produkter

Nyhedsbrev

Løsninger & produkter:

Specifikationer på det anvendte stillads

Fakta

Arenakvarterets Skole
Opførelse: 

Vil du vide mere?

Kontakt os nu, så hjælper vi dig gerne med både spørgsmål og realiseringen af dine projekter

Vi er til for at hjælpe dig

Hos SST HEJS går vi til arbejdet med en høj grad af ordentlighed og professionalisme. Vi er din pålidelige partner, når det handler om hejseløsninger. Med flere års erfaring i branchen tilbyder vi en omfattende vifte af tjenester, herunder montering, salg og udlejning af hejs, transport- og arbejdsplatforme.
Vores mål er at levere kvalitet og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

R

Ordentlighed

R

Rummelighed

R

Godt Arbejdsmiljø

R

Professionel Rådgivning

Du velkommen til at kontakte os

Spørgsmål eller kommentarer?

Kontakt Formular - Generelt
Ved at udfylde denne formular bekræfter du, at du accepterer, at vi håndterer dine oplysninger, som beskrevet i vores Privatlivspoltik