En totaloverdækning med platform

Vi oplevede, at vi kunne gøre det nemt for vores kunde at overholde sin tidsplan ved at kombinere stillads og platform i en totaloverdækning.

Totaloverdækning med platform

Vi har i mange år udført forskellige former for overdækning, inddækning og totaloverdækning af byggerier med det formål at give håndværkerne de bedste arbejdsforhold. Sådan de har kunne overholde deres tidsplan i al slags vejr.

I starten af 2020 prøvede vi så noget nyt.

I et samarbejde med Platform.as kombinerede vi stillads med platforme og udførte totaloverdækning af nogle bygninger i Roskilde.

Platforme er i mange år blevet kaldt for stilladstyve … men vi øjnede muligheden for at bryde rammerne og skabe en ny metode, der skabte gode arbejdsvilkår for håndværkerne.

Og det synes vi faktisk lykkedes rigtig godt.

En totalinddækning er, når hele stilladset er pakket ind i plastik og har en overdækning på toppen.

En totaloverdækning findes kun på toppen som tagfelt.

En totaloverdækning anvendes ved bl.a.

  • Tagarbejde
  • Vinduesudskiftning
  • Facaderenoveringer

Totaloverdækning af boligblok i Roskilde med dertilhørende materialetårn og trappetårn

Specielt konstrueret system, der gør det muligt at rulle taget på trollyes, der kører på den vertikale rem, som ligger langs tagfoden.
Billedet er venligst lånt fra Platform.as

Teknikken bag kombinering af stillads og platform

Arbejdsplatformene stod tæt på bygningerne og blev anvendt til selve overdækningen ved en kombination af stilladsmateriel.

Platforme monteres på vertikale master, og i det her tilfælde opsættes flere master i forlængelse af bygningerne.

I toppen af masterne placeres en mast horisontalt, sådan den kan fungere som en typisk stilladsrem, hvorpå det er muligt at montere drager og trollyes.

Vi fandt ud af, at denne konstruktion var smart og lige så legende let som en typisk montering af ALKE overdækningstag.

Vi oplevede, at monteringen af overdækningstaget var nem, og de påsatte trolleys fungerede som rulleskøjter, så vi kunne rulle overdækningen på efterhånden, som projektet skred frem.

På billedet fra Platform.as ses opsætningen master og fire platforme på et enkelt etage-niveau samt den påbegyndte opsætning.

Senere blev der monteret to platforme på masterne, sådan flere håndværkere kunne arbejde samtidig.

Det er en god mulighed i arbejdet med tagarbejde og renovering.

Hvad vi erfarede …

Ved at kombinere stillads og platform erfarede vi, at stilladset kunne konstrueres steder, hvor en platform ikke kunne komme til. F.eks:

  • Ved en vold med ujævnt underlag
  • Smalle hjørner og kantede gavle

Vi fandt det vildt smart, at det var muligt at låse den øverste platform under tagfoden som en fast arbejdsplads, hvortil man kunne lægge finer hen til taget fra platformen.

Arbejdspladsen fik et stort arbejdsareal, og der var god plads samt adgang til materialetårnets opbevaring samt til det adgangsgivende trappetårn.

Samtidig er det muligt at montere endnu en platform på samme master under den låste platform, hvilket betyder flere arbejdsplatforme.

Låst platform med krydsfiner og overdækning. Her er det muligt at se det store areal at arbejde på.
Den øverste låste platform ved tagfoden som fast arbejdsplads ved tagarbejde. Billedet er venligst lånt af: Platform.as

Fordelene ved at kombinere stillads og platform:

  • Alsidig arbejdsplads
  • Stilladset kunne konstrueres alle steder uden at være til gene
  • Nemt at montere materialetårn og trappetårn

Kombinering af Stillads og Platform egner sig specielt godt ved:

  • Lange, lige facader
  • Bygninger med en højde over 20 meter

Bygningens beboer slipper med denne løsning for at have stillads rundt på hele facaden, og stilladset kunne opsættes i etaper i tempo med håndværkerne.

Arbejdstilsynet vejleder om overdækninger: Læs mere ved at klikke her.

Scanclimber.com er producent af platforme og de har en video af samarbejdet mellem platform.as og SST.as