En totaloverdækning med platform

Vi oplevede, at vi kunne gøre det nemt for vores kunde at overholde tidsplanen ved at kombinere stillads og platform i en totaloverdækning.

Totaloverdækning med arbejdsplatform

Vi har i mange år udført forskellige former for overdækning, inddækning og totaloverdækning af byggerier med det formål at give håndværkerne de bedste arbejdsforhold.

I starten af 2020 prøvede vi noget nyt.

I et samarbejde med ekstern partner kombinerede vi stillads med platforme, og udførte totaloverdækning af nogle bygninger i Roskilde.

En totalinddækning er, når hele stilladset er pakket ind i plastik og har en overdækning på toppen. En totaloverdækning findes kun på toppen som tagfelt.

En totaloverdækning anvendes ved bl.a.

  • Tagarbejde
  • Vinduesudskiftning
  • Facaderenoveringer

I 2023 valgte vi at udvide vores sortiment til også at omfatte arbejdsplatforme. Kontakt Christoffer på tlf. 42 14 43 17 eller mail cr@sst.as.

Totaloverdækning af boligblok i Roskilde med dertilhørende materialetårn og trappetårn

Specielt konstrueret system, som gør det muligt at rulle taget på trollyes, der kører på den vertikale rem, som ligger langs tagfoden.

Teknikken bag kombinering af stillads og platform

Arbejdsplatformene stod tæt på bygningerne og blev anvendt til selve overdækningen ved en kombination af stilladsmateriel.

Platforme monteres på vertikale master, og i dette tilfælde blev flere master opsat i forlængelse af bygningerne.

I toppen af masterne placeres en mast horisontalt, sådan den kan fungere som en typisk stilladsrem, hvorpå det er muligt at montere drager og trollyes.

Vi fandt ud af, at denne konstruktion var smart og lige så legende let som en typisk montering af ALKE overdækningstag.

Vi oplevede, at monteringen af overdækningstaget var nem, og de påsatte trolleys fungerede som rulleskøjter, så vi kunne rulle overdækningen på efterhånden, som projektet skred frem.

På billedet til venstre ses opsætningen af master og fire platforme på et enkelt etageniveau samt den påbegyndte opsætning.

Senere blev der monteret to platforme på masterne, sådan flere håndværkere kunne arbejde samtidig.

Det er en god mulighed i arbejdet med tagarbejde og renovering.

Hvad vi erfarede …

Ved at kombinere stillads og platform erfarede vi, at stilladset kunne konstrueres steder, hvor en platform ikke kunne komme til. F.eks.:

  • Ved en vold med ujævnt underlag
  • Smalle hjørner og kantede gavle

Vi fandt det smart, at det var muligt at låse den øverste platform under tagfoden som en fast arbejdsplads, hvortil man kunne lægge finer hen til taget fra platformen.

Arbejdspladsen fik et stort arbejdsareal, og der var god plads samt adgang til materialetårnets opbevaring samt til det adgangsgivende trappetårn.

Låst platform med krydsfiner og overdækning. Her er det muligt at se det store areal at arbejde på.
Den øverste låste platform ved tagfoden som fast arbejdsplads ved tagarbejde

Fordele ved at kombinere stillads og platform:

  • Alsidig arbejdsplads
  • Stilladset kan konstrueres alle steder uden at være til gene
  • Nemt at montere materialetårn og trappetårn

Kombinering af stillads og platform egner sig specielt godt ved:

  • Lange, lige facader
  • Bygninger med en højde over 20 meter

Bygningens beboer slap med denne løsning for at have stillads rundt på hele facaden, og stilladset kunne opsættes i etaper i tempo med håndværkerne.

Arbejdstilsynet vejleder om overdækninger: Læs mere ved at klikke her.