Hvad siger Pihl & Søn A/S om skakthejs?

Få svar på hvorfor Pihl og Søn A/S valgte skakthejs til deres byggeprojekt og om de oplevede nogle udfordringer, der ikke kunne løses ...

Kundeudsagn fra Pihl & Søn

Pihl & Søn A/S anvendte SST HEJS til deres byggeprojekt: Teglholm Brygge II Projekt.

Valget var faldet på SST HEJS efter gode erfaringer fra et andet boligprojekt i Sorgenfri, hvor de også havde anvendt en GEDA 300 Z/ZG hejs.

Vi har spurgt Stig Brylle Petersen, Entrepriseleder fra Pihl & Søn, om hans oplevelse som projektleder på byggeprojektet, hvor de valgte at gøre brug af skakthejs.

Og fået tilladelse til at dele det med dig. Så læs med!

Stig Brylle Petersen om valget af skakthejs fra SST HEJS
Demontering af skakthejs GEDA 300 Z ZG
Christoffer fra SST HEJS kraner hejsen op på lastbilen ved Teglholm Brygge

Hvorfor SST HEJS?

Jeg havde tidligere god erfaring med et godt samarbejde på et andet boligprojekt […], hvor der ligeledes blev anvendt GEDA 300 Z/ZG-hejs” fortæller Stig Brylle Petersen.

Stig fortæller desuden at:

”[…]valget af GEDA 300Z/ZG havde den perfekte geometri til at blive placeret i elevatorskaktene og fungerede som materialehejs til lejlighederne i 10 opgange.”

… men hvorfor SST HEJS?

“[…]godt samarbejde og en serviceminded tilgang til opgaven spiller en stor rolle i valget af leverandør. Kan man samtidig finde en fornuftig pris, er det perfekt.

Hvad var jeres krav og behov?

Når man bygger projekter med mange opgange og få lejligheder i opgangen uden mulighed for at gå på tværs af etagerne, giver det ikke mening at stille store materialehejs uden på facaden. Samtidig pågik der facadearbejder, som ikke kunne stoppes. Derfor var der et stort behov for at flytte materiale og værktøjsflowet indenfor og helst i elevatorskakten.

Hvad har fordelene været ved at anvende skakthejs?

Pihl & Søn har kunne arbejde uafhængigt af facadearbejderne i opgangen. Produktionsflowet har derfor kunne køre kontinuerligt lodret i opgangen.

Er du tilfreds med den service SST HEJS har ydet i forbindelse med projektet?

Som tidligere nævnt har der ikke kunne sættes en finger på servicen. Fra et eventuelt nedbrud til en given udfordring var løst, gik der kort tid. Dertil var Pihl & Søn meget tilfreds med den løsning og service, der blevet ydet, da hejsene skulle løfte og der skulle laves andet system i bunden af elevatorskaktene.

GEDA 300 Z ZG i en 3D illustreret skakthejs
En skaktmonteret hejs i en etageejendom med en løftekapacitet på 300 kg
GEDA 300 ZG monteret som skakthejs i en elevatorskakt
3D illustration af en GEDA 300 Z/ZG hejs monteret i en elevatorskakt

Hvordan har forholdene været mht. strøm, plads og arbejdstid?

“Der har været periodevis svigt på hejs i forbindelse med strømsvigt. I 2 perioder har det været særligt slemt. Dette har både været strømsvigt på forsyningstavler og på hejs. Dertil skal SST HEJS have stor ros for hurtigt at stille personale til rådighed eller løse dette over telefonen.” svarer Stig.

Har I været udfordret på løftekapacitet?

Ved montage af vinduer skulle der anvendes løftehund. Der var løftekapaciteten udfordret. Løsningen var at tage vægtene af og køre dem separat. Ellers har der ikke været udfordringer.”

Vil du vælge hejs næste gang til tilsvarende opgave evt. en anden hejseløsning?

Ja, det ville jeg gøre.