Klassisk facadestillads

Her er der tale om et klassisk stilladsprojekt med udskiftning af tag, nedløb og gavl ved Bille Brahe på Frederiksberg.

Klassisk stilladsopgave

I projekteringen har vi samlet flere arbejdsopgaver. Sagen tæller som en klassiske stilladsopgave, der sparer alle tid og giver et bedre slutresultat.

Samtidig stillede opgaven krav til overdækningen, idet flere bygningsdele var åbne. Bl.a. skulle hele taget fjernes.

Stilladsløsningen til Bille Brahe indeholder bl.a:

  • Overdækning som aquadæk til klimaafskærmning
  • Bosta rammestillads i klasse 3 med nedfaldsskakt
  • Solidt, lastbærende materialetårn i klasse 5
  • Trappetårn med trappeløb
  • Tyverisikring med gitterhegn

Stilladsopgaven blev løst i etaper i takt med håndværkernes arbejdsplan. Hvilket betyder, at bygningen ikke blev pakket ind i stillads ad en gang, men som en løbende proces.

Robust materialetårn – mindre transport og øget sikkerhed
Let facadestillads med materialetårn til tagudskiftning og nedløb
Et facadestillads er en solid og meget fleksibel stilladsløsning. På grund af den store fleksibilitet er et facadestillads godt til projekteringer, hvor flere forskellige arbejdsopgaver er samlet for at spare tid.
Overdækning i aquadæk og kederpresenning

Facadestillads

Et facadestillads er en solid og meget fleksibel stilladsløsning. På grund af den store fleksibilitet er et facadestillads godt til projekteringer, hvor flere forskellige arbejdsopgaver er samlet for at spare tid.

I denne klassiske stilladsopgave er:

  • tag-
  • nedløb-
  • gavludskiftning kombineret.

Facadestilladset kan her anvendes til både materialetårnet – læs længere nede – trappetårnet og facadearbejdet.

Rammestillads

Stilladskonstruktionen ved Bille Brahe er bygget i Bosta rammestillads i klasse 3, mens materialetårnet er lavet i en solid og endnu mere lastbærende klasse 5.

Et rammestillads er nemt at bygge og er en robust facadestilladsløsning. Rammestilladser har færre hovedkomponenter end søjlestilladser, hvilket gør dem hurtige at sætte op.

Denne stilladsopgave kunne bygges i rammestillads, fordi der ikke var behov for stor terrænudjævning og niveauforskelle i arbejdsplatformen. Desuden kan komponenterne let integreres med de øvrige stilladsdele.

Konstruktionen i dette stillads er derudover stabiliseret med nakkedragere, fordi stilladset er bygget højere end bygningen.

Det er altid helt essentielt i alle stilladsopgaver at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø for håndværkere og øvrige stilladsbrugere.

Stilladskonstruktionen ved Bille Brahe er bygget i Bosta rammestillads i klasse 3, mens materialetårnet er lavet i en solid og endnu mere lastbærende klasse 5.
Facadestillads med elhejs monteret
Robust materialetårn – mindre transport og øget sikkerhed
Klassisk facadestillads med trappetårn og trappeløb

Robust materialetårn – mindre transport og øget sikkerhed

Vi anbefaler typisk et materialetårn som stilladsløsning til høj belastning. Der er med et godt, solidt materialetårn i klasse 5 styr på håndtering og opbevaring af byggematerialer.

Materialetårnet er bygget på ydersiden af stilladset, hvilket gør aflæsning af materialer nemmere. Det er bygget i en stærkere lastklasse end rammestilladset (klasse 3), så kan det forsvarligt rumme den ekstra last.

Tårnet har en nedfaldsskakt og platforme ved alle etager, hvor der er behov for at læsse materialer af.

Materialetårnets placering er selvfølgelig nøje overvejet ift. at gøre materialet let tilgængeligt for håndværkerne. Samtidig er det placeret tæt ved vejen, så lastbiler har let ved at aflaste byggematerialerne.

Vinteroverdækning med aquadæk og ALKE overdækning

Håndværkerne fjernede som nævnt hele taget på bygningen. Derfor omfattede projekteringen af rammestilladset til denne renovering også en vinteroverdækning.

En vinteroverdækning sikrer medarbejderne et behageligt og beskyttet arbejdsmiljø ved at skærme dem for regn og slud, ligesom den også holder facaden tør og forkorter tørretider. Samtidig efterkommer vi Arbejdstilsynets krav om at forhindre glatte og våde overflader.

Desuden er det ganske simpelt at montere en klimaskærm. Til dette projekt, hvor taget var åbent, har vi lavet klimaafskærmning med både aquadæk og en ALKE overdækning med kederpresenning.

Afdækningen gør det muligt at arbejde på renoveringen i al slags vejr, idet løsningen både er vandtæt og transparent. Derfor er der ikke behov for ekstra belysning, fordi vi udnytter det naturlige lysindfald.

Et facadestillads er en solid og meget fleksibel stilladsløsning. På grund af den store fleksibilitet er et facadestillads godt til projekteringer, hvor flere forskellige arbejdsopgaver er samlet for at spare tid.
Hele bygningen skulle have skiftet tag, men projektet blev varetaget i etaper, derfor blev hele bygningen ikke pakket ind i stillads ad en gang.