Tagrenovering med fritstående overdækning

Står du overfor et bygge- eller renoveringsprojekt? Måske skal du have nye vinduer eller fikset dit tag? Vi hjælper dig med at arbejde i højden.

Fritstående overdækning

Fritstående overdækning eller fritstående stillads med overdækning? Der er sjældent nogle stilladsopgaver, som er ens og nogle er bare sjovere at løse end andre. Tag for eksempel denne tagrenoveringssag, hvor vi monterede fritstående stillads med totaloverdækning.

Tagrenovering foregår i sagens natur på bygningens øverste del. I februar 2020 skulle taget på hallerne ved Vøllundsvej renoveres.

Det særlige ved denne tagrenovering var, at hallens aktiviteter skulle fortsætte, imens håndværkerne renoverede taget. Det var derfor afgørende, at stilladset ikke dækkede foran hallernes porte.

Tagrenoveringen på hallen krævede således et fleksibelt, fritstående søjlestillads med overdækning forbundet med længdebjælker øverst, da det ikke var muligt at fastgøre stilladset til bygningen.

Det fritstående søjlestillads over hallerne på Vølundsvej er konstrueret, så det på ingen måde er fastgjort til bygningen. Samtidig er det en sikker arbejdsplads for alle, der benytter det.

Normalt regnes rullestillads og bukkestillads for værende fristående stilladser.

Fritstående overdækning til tagrenovering
Totaloverdækningen er monteret på fritstående stillads, der ikke er fæstnet til bygningen, men er forankret med ballast til understøtning af stilladset
fritstående stillads med overdækning
Fritstående stillads med et I-jern monteret til at bære overdækningen. Hallerne skulle have fri passage, så det var ikke muligt at fæstnes overdækningen direkte på stilladset

Fritstående stillads over hallerne

Sikkerhed først. Det betyder, at vi – før vi projekterede stålkonstruktionen – fik lavet de nødvendige forudgående beregninger. Konstruktionsberegningerne bestod af bl.a. en situationsplan, plantegninger og stabilitetsundersøgelser.

Ud fra de beregninger sammensatte vi den optimale stålkonstruktion til stilladsløsningen til tagrenoveringen. Dette med udgangspunkt i vægten af vores rør samt beregning af den ballast, som overdækningen og det fritstående stillads krævede.

I rapporten “Beregning af totaloverdækning” fremgår beregningen af ballast af understøtningsstilladset til indvendige og udvendige støttestilladser.

Indvendige støttestilladser skulle belastes/forankres lodret med 5042 kg og udvendige støttestilladser skulle forankres lodret med 3055 kg. Til ballast anvendte vi store vanddunke og tunge betonklodser i bunden.

Fritstående stillads med totaloverdækning
Forud for arbejdet med montering af det fritstående stillads og overdækning udarbejdede vi en rapport: “Beregning af totaloverdækning”. Her blev bl.a. beregnet ballast af understøtningsstilladset til indvendige og udvendige støttestilladser.
Tegnet plan af konstruktion til beregning af belastning på fritstående stillads med totaloverdækning
Plantegning over konstruktionen

Beregning af overdækning, faktor, karakteristisk hastighedstryk
Beregningerne tager flere hensyn og her ser du nogle af de faktorer, der indgår i beregningerne.

Søjlestillads

Søjlestilladser har mange fordele. Stilladsets komponenter har for eksempel en lav egenvægt kombineret med en høj lastkapacitet.

Det øger sikkerheden og mindsker antallet af materialetransporter.

Når vi arbejder med fritstående søjlestilladser med liftet overdækning, som vi gjorde ved dette renoveringsprojekt, er vi særligt opmærksomme på vejrforhold, lastkapacitet og forholdet mellem højde og bredde.

I den første del af opsætningen satte vi rørene til Layher-søjlestilladset op rundt om hallerne. Stilladset stabiliserede vi ved at fiksere det med den rette mængde ballast ift. beregningerne.

Fritstående søjlestillads med overdækning
Under overdækningen gemmer søjlestilladset sig, hvorpå vi monterede et I-jern til at bære overdækningen
I-jern monteret på et fritstående stillads til montering af overdækning
Vi anvendte et 30 meter langt I-jern til fastgørelse af overdækningen på det fritstående stillads

Overdækning monteret på I-jern

Derefter fik vi liftet de 30 meter lange I-jern-længdebjælker op øverst på stilladskonstruktionen.

Da det ikke var muligt at fastgøre stilladset eller overdækningen til hallens bygninger, blev I-jernet sikkert fæstnet til stilladset med flere nordsøkoblinger. Derpå var de klar til at blive overdækket med plastik.

Ved tagfoden på stilladsets øvre del byggede vi en sikker arbejdsplatform i form af en rundgang. Rundgangen var belagt med fuldt dæklag i finer. På denne rundgang kunne alle håndværkere sikkert og trygt arbejde med renoveringen af taget.

Ved hallens gavl etablerede vi et højere niveau, som gjorde det muligt for håndværkerne at arbejde ubesværet på tagryggen.

Beskyttende overdækning

Til sidst overdækkede vi stilladset med plastik.

Overdækningen skærmede arbejdsområdet øverst, som er relevant ved en tagrenovering. Med en overdækningsløsning øger du sikkerheden i renoveringsprojektet og efterkommer f.eks. Arbejdstilsynets krav til vinterforanstaltninger, idet du forhindrer våde og glatte steder.

Plastikken skal altså til enhver tid beskytte både bygning og håndværkere. Derfor måtte vi undervejs i projektet udskifte plastikken på stilladset på grund af kraftig blæst.

Således er håndværkere altid trygge ved at færdes på arbejdsplatformen.

Fritstående stillads med overdækning på I-jern
Her ses, hvordan overdækningen er monteret på I-jernet