Flad overdækning

Det er ikke alle overdækninger, som er konstrueret med kip. Her har vi opstillet en flad overdækning med 15 graders hældning for at holde håndværkerne tørre.

Brug for en overdækning?

Flad overdækning

Det er ikke alle overdækninger, der bliver konstrueret med kip. Her er et eksempel på en flad overdækning.

Det særlige ved en flad overdækning er, det er de samme regler, der gælder som ved en overdækning med kip.

Alle overdækninger skal have en hældning på minimum 15 grader til 34 grader, så vandet kan rende af.

Denne flade teltoverdækning er omkring 36 m lang og 5 m bred (12,5 m bred til slut), er bygget i ALKE og har en hældning på 15 grader. Det er en stor spændvidde, der kræver understøtningspunkter og anden forstærkning.

Overdækning over huller i tagfladen skal laves af materialer, der er tilstrækkelig stærke til at modstå de belastninger, som de kan blive udsat for.

Vi konstruerede og monterede derfor trekantsdrager på støttestilladset og anvendte kederpresenninger i overdækningen i overensstemmelse med AT vejledninger og DS/EN 1991-1-4: Last på bærende konstruktioner.

Flad overdækning af Solrød Stilladser SST.as
Flad overdækning i ALKE og trekantsdrager konstrueret på terræn
2 trekantsdrager til forstærkning af flad teltoverdækning
3 drager er sat sammen til trekantsdrager som forstærkning
Trekantsdrage til forstærkning af overdækning
Trekantsdragerne er monteret på stilladset for at bære overdækningen
Afstivning af flad overdækning og understøtning
2 trekantsdrager, spændegjorde og øjebolt som understøtningspunkter.
Sidetag med flad overdækning
Enside, flad overdækning med 15 graders hældning og 2 meters afstand mellem overdækning og tag

Enside eller sadeltag?

Hvornår anvender man flade overdækninger frem for overdækninger med kip?

Denne overdækning fulgte taget for at holde rejsningen med en jævn højde under.

Enside tag kan være lige så godt som sadeltag, fordi det afhænger af tagkonstruktionen, omgivelser og arbejdsopgaver.

Vi udarbejder som oftest overdækninger med 15 graders hældning og 2 m fra overdækningen til tag for at skabe de rette arbejdsforhold ved for eksempel tagarbejde.

Teltoverdækninger skal konstrueres under forhold, der i nødvendigt omfang tager hensyn til sikkerhed og sundhed. De ansatte skal altid sikres mod nedstyrtning og gennemstyrtning under montagearbejde.

Fastgørelse af lang, flad overdækning

Støtte- og arbejdsstilladset er monteret fritstående, så for at kunne understøtte overdækningen og aflede vindbelastningen fra overdækningen, måtte vi udarbejde:

  • Trekantsdrager
  • I-jern med svejset øjebolt

Vi monterede to trekantsdrager til forstærkning på stilladset som understøtningspunkter og to I-jern.

På taget fik vi svejst øjebolte og anvendte spændegjorde til fastsættelse i et monteret I-jern. Spændegjorderne gik ind gennem dragesystemet som ballast for at holde overdækningen på plads i hård vind.

Når man arbejder med ikke fastgjorte stilladser skal man være særlig opmærksom på vindpåvirkning, lastkapacitet og højde-breddeforholdet. Derfor lavede vi beregninger for at finde frem til den rette ballast og forankring.

Afstivning af flad overdækning og understøtning
Trekantsdrager og spændegjorde i I-jern
Flad overdækning
36 meter lang, flad overdækning til Rødovre Centrum. Ovenpå

Konstruering af flad overdækning

Vi konstruerede den flade overdækning på terræn og indsatte kederpresenninger.

Fordelen ved at bygge på jorden er, at man ikke skal have grejet løftet op, men kan tage grejet direkte fra lastbilen og montere det med det samme. Arbejdstiden er således kortere.

Vi monterede også kederdragerne på jorden. Ved monteringen lagde vi keder- og kipdragerne fladt på jorden på et underlag af strøer.

Overdækningens kassetter indeholder hver 2 x 20 meter kederpresenninger/dug. Midt på tagfeltet trak vi den nederste kederpresenning ind under den øverste med ca. 4 meters overlap.

Det normale overlap af duge er 2 meters overlap. Der er overlap på presenningen for at holde overdækningen vandtæt.

Kran flad overdækning
Overdækningen blev hejst op fra vejen med kran
Understøtningspunkter til flad overdækning
Overdækningen blev monteret på støttestilladset
Rødovre Centrum 2D Krak
Overdækningen blev konstrueret på vejen ved siden af bygningen
Montering af overdækning

Overdækningen blev hejst op med kran.

Vi fastgjorde kranen ved overflangerne i kederdragernes ydre fjerdedelspunkter sådan, at løfteudstyret ikke kunne forskubbe sig ved kederdrageren.

Vi tilsluttede løfteudstyret ved tagfoden ved siden af en kederdragerstolpe.

Alle kederdragere til tagfelter, der skal placeres på støttestilladserne, skal løftes ved brug af to løftestropper/-kæder.

Løfteudstyret skal placeres, så kederdragerne er i balance under hejsningen. Man skal være opmærksom på, at kederdragerne ikke kan blive klemt under løfteprocessen.

Styreliner skal fastgøres til kederdragerne. Det gør man for at undgå uforudsete bevægelser af tagfeltet omkring løfteudstyret. Det bliver lettere at styre tagfeltet på støttestilladserne ved hjælp af linerne.

Flad overdækning kranes
Åbningsvinklen mellem løfteudstyrets stropper/kæder må højst være 90°