Demontage af skakthejs

Vil du blive klogere på, hvordan man monterer og demonterer en skakthejs? Lad os stille din nysgerrighed og vise dig en demontage af skakthejs i en elevatorskakt.

Demontage af skakthejs

Vi bliver ofte spurgt til montage og demontage af skakthejs, fordi løsningen ikke er særlig udbredt.

Derfor har vi lavet denne case om demontage af skakthejs. Vi skal hilse at sige, at det er vanskeligt at se ned i en skakt, fordi den er mørk og smal. Derfor har vi også fået illustreret vores skakthejs-løsning i 3D.

Pihl & Søn A/S anvendte SST HEJS til deres byggeprojekt: Teglholm Brygge II Projekt, som vi monterede tilbage i 2019 og demonterede i december 2020.

Projektet på Teglholm Brygge omfattede 10 opgange til 7. sal med få lejligheder i hver opgang og uden mulighed for at gå på tværs af etagerne. Håndværkerne havde brug for at fragte både materialer og værktøj til alle etager.

Christoffer og Jan fra SST HEJS påbegynder demontagen

Fjerner alle låger – sætter derfor afskærmende brædder/faldsikring for alle skaktåbninger af sikkerhedshensyn
Ved fjernelse af låger – monteres brædder som faldsikring

Nem og enkel demontage

Skakthejs’ form og størrelse er som skabt til at passe ind i elevatorskakte.

En hejs bliver monteret på master, der bliver fæstnet til elevatorskaktens ene væg ved brug af vægbeslag og mastbeslag.

Før selve demontagen af hejsen, fjerner vi først alle låger ind til hejsen og skærmer skaktens åbninger af med rækværk af brædder.

De afskærmende brædder fungerer som faldsikring. Det er et vigtigt sikkerhedshensyn i tiden mellem demontagen af skakthejsen og frem til installationen af den permanente elevator.

Demontage i elevatorskakten starter altid oppefra.

Når man bygger projekter med mange opgange og få lejligheder i opgangen uden mulighed for at gå på tværs af etagerne, giver det ikke mening at stille store materialehejs uden på facaden.

Stig Brylle Petersen, Entrepriseleder hos Pihl & Søn A/S

Efter lågerne, demonterer vi masterne

Under montage og demontage af en skakthejs kan en montør transportere op til 8 master ad gangen.

Når alle låger er fjernet og faldsikringerne er korrekt monteret, bliver hejsen kørt til tops. Her begynder vi demontagen af vægbeslag og master.

Masterne bliver demonteret en efter en og bliver transporteret med ned i hejsen.

Dette projekt med hejs fra kælder og op til 7. sal krævede 12 master med en længde på 2 m og 1 mast på 1 m.

Løftekapaciteten for en GEDA 300 Z/ZG er 300 kg, og hver aluminiumsmast på 2 m vejer 25 kg, derfor kunne montøren transportere op til 8 master i hejsen ad gangen, før hejsen skulle ned og tømmes.

fjerner vægbeslag og master et ad gangen, som så placeres i hejset.
Demontage af vægbeslag og master, der efterfølgende placeres i hejsen

Montering af løbekat for at løfte resten af hejsen ud af skakten
Montering af løbekat: en elektrisk kædetaljehejs

Demontage med en løbende kat i kælderen

Da vi havde demonteret masterne ned til stueetagen, begyndte vi at skille selve hejsen ad og klargøre læsning på lastbilen.

I bunden af skakten var chassis, motor, kabeltønde og holder til kurven monteret. Til demontage og transport af de resterende dele måtte vi montere en skinne med en løbekat og kædetajle øverst i stueetagens skaktåbning.

Så måtte vi i kælderetagen for videre demontage og for at få løftet de resterende dele op til stueetagen.

Afslutningsvis læssede vi alle materialer fra skakthejsen på lastbilen. Det er en hurtig og enkel proces at demontere en skakthejs.

Hvorfor skakthejs?

Boligbyggeriet havde mange arbejdsprocesser i gang samtidig. For eksempel havde Pihl & Søn et ønske om, at facadearbejde og indendørsarbejde skulle foregå samtidigt.

Det betød, at en udendørs materialehejs ikke var en mulighed. På grund af facadearbejdet måtte fragt af værktøj og materialer til håndværkerne derfor rykkes indenfor.

Samtidig så Pihl & Søn det som en afgørende fordel, at de kunne fortsætte deres produktionsflow i opgangen, mens hejsearbejdet pågik, så de undgik dobbeltarbejde.

Pihl og søn lejede GEDA 300 Z ZG skakthejs til Teglholm Brygge af SST HEJS 2020
Testimonial: Pihl & Søn
GEDA 300 Z ZG monteret i en elevatorskakt af SST HEJS
Skakthejs, GEDA 300Z/ZG, monteret i en elevatorskakt i et boligbyggeri

Mange fordele ved en skakthejs

Ud over den simple demontage er der andre åbenlyse fordele ved at vælge en skakthejs til dit stilladsprojekt:

  • Sikkert og skånsomt arbejdsmiljø
  • Tidsbesparende
  • Økonomisk fornuftig løsning
  • Materialer og værktøj er godt sikret mod tyveri
  • Øvrige arbejdsprocesser som facadearbejde kan fortsætte
  • Pladsbesparende

Pihl & Søn har kunne arbejde uafhængigt af facadearbejderne i opgangen. Produktionsflowet har derfor kunne køre kontinuerligt lodret i opgangen.

Alsidig løsning med en hejs

Mulighederne er mange for hejseløsninger til stilladsprojekter – skakthejs, materialehejs, kombineret materiale- og personalehejs.

Står du med et stilladsprojekt, har du sikkert også behov for en hejs. Vi står klar til at vejlede dig i hvilken hejs, der er den helt rigtige til dit stilladsprojekt.

Ring allerede i dag til Christoffer på tlf. 42 14 43 17, og hør, hvordan en skakthejs kan gøre jeres byggeprojekt lettere.

GEDA 300 monteret i en elevatorskakt i et boligbyggeri med flere lejligheder
3D-illustration af en GEDA 300 Z/ZG hejs monteret i en elevatorskakt