Udbedring af brandskade

For at udbedre brandskaderne måtte vi opstille en stilladsplatform inde i sportshallen og montere udvendigt stillads med overdækning til tagarbejde.

Brandskade i en sportshal

Sportshallen ved Bagsværd Skole var udsat for en omfattende brandskade efter en tagbrand. Heldigvis var det kun den ene del af bygningen – men for at reparere skaden måtte hele bygningen pakkes ind i stillads.

Solrød Stilladser opstillede stilladser både indvendigt og udvendigt for bedst muligt at understøtte overdækningen og det planlagte reparationsarbejde.

Hele det opstillede stillads var et svært stålstillads i klasse 4, breddeklasse W12. Stilladsløsningen har materialetårn og el-hejs.

Denne brandskade krævede en helt unik og ganske kompleks stilladsløsning.

Faktisk krævede stilladsløsningen, at vi skar hul i taget for at sammenbygge det indvendige og udvendige stillads.

Overdækningen var stor, så vi ønskede at stabilisere konstruktionen med bl.a. stilladsets egenvægt og anden ballast.

Bagsværdskole Solrød Stilladser
Bagsværd Skole krævede en kompleks stilladsløsning efter omfattende brandskader
Tagets brandskade på Bagsværd Skole
Under overdækningen er det muligt at se brandskaden

Kompleks og unik stilladsløsning

Det udvendige stillads er bygget op med søljerækker og fæstnet med ballast i form af betonklodser.

Vi anså det som en nødvendig sikkerhedsforanstaltning, så stilladset kunne bære overdækningen og optage de kræfter, der måtte være fra overdækningen – som f.eks. vind.

Stilladset er bygget højere end taget og derfor syner tagets udhæng lavt i forhold til overdækningens kip. Stilladset er inddækket i plastik ned til tagfoden, hvor tagarbejdet pågår.

Overdækning i kederpresenning og plastik er helt vandtæt. Den holdt således arbejdsområdet tørt og sikkert i hele byggeperioden. På den måde undgik vi unødige forsinkelser i tidsplanen og ekstraomkostninger på byggeprojektet.

Projektet har overdækning for at lukke til byggeriet og skabe gode arbejdsvilkår. Det er en typisk vinterforanstaltning.

Skitse over stilladsløsningen

Lad os forklare den komplekse stilladskonstruktion med skitsen til højre.

Den gule vinkel er det udvendige stillads, som blev opsat til tagarbejde på langsiden mod syd samt vestgavlen. Ved den inderste gule streg ses tagets udhæng på 1,5 m.

Den blå firkant er det indvendige stillads. Stilladset blev opsat som en arbejdsplatform til loftsarbejdet inde i sportshallen.

Den ekstra streg på den nordlige side indikerer der, hvor stilladset blev bygget op gennem taget. Her fungerede det som støtte for overdækningen samt som sikkerhed for tagarbejdet på nordsiden af taget.

Den store grønne firkant viser det område, hvor overdækningen blev opsat. Området er det største, da det skal dække alle stilladsdele.

Skitse over stilladset på Bagsværd skole
Skitse over stilladsløsningen til brandskade på Bagsværd Skole
Det indvendige stillads i Bagsværd Skoles sportshal
Det indvendige stillads fungerede som arbejdsplatform og støttestillads

Stilladsløsninger er mange

For at gøre det muligt at opstille det store stillads inde i sportshallen havde vi behov for, at vores last- og kranbil kunne køre helt hen til hallen, hvor stilladset skulle stå.

Det samme gjorde sig gældende for teltoverdækningen. I forbindelse med montering og demontering af overdækningen var det nemlig også nødvendigt at køre vores last- og kranbil helt hen til bygningen.

Ligesom der er forskellige bygninger og håndværkere, er der forskellige stilladsløsninger.

Nogle stilladssystemer er gode til en bestemt slags opgaver, mens andre egner sig til din opgave – det er bare med at finde frem til de rette metoder og værktøjer.

Det vil vi gerne hjælpe dig med!

Ring til os i dag, og få en uforpligtende snak på 44 92 93 80.